Doelstellingen formuleren

Het belang van doelstellingen formuleren      
Doelstellingen formuleren is een belangrijk onderdeel in de sport. Ook al wil je alleen recreatief sporten zelfs dan zijn doelstellingen belangrijk. De manier waarop wij doelstellingen definiëren heeft een grote impact op de training. Al lijkt het niet belangrijk, al is het maar voor blessure preventie, doelstellingen formuleren is niet weg te denken uit een goede training.Ook al willen we alleen maar recreatief sporten, we hebben wel een goede trainingsopbouw nodig. Als wij dit achterwege laten kunnen we gemakkelijk te zwaar beginnen met als gevolg blessures. Sport doen we voor de gezondheid en net als met eten, er even over na te denken kan het verschil tussen dag en nacht betekenen

Een training moet altijd een doel hebben, “lekker ontspannen” is wat dat betreft ook een doelstelling. Maar “lekker ontspannen” is zelfs wat te vaag, lekker ontspannen voelen na een zware intensieve training of juist lekker ontspannen een lichte training?

Als je voor jezelf gaat sporten en je dus ook je eigen trainer en coach bent dan is het zeker de moeite waard om eens goed uit te pluizen hoe je het best tot doelstellingen kan komen, en hoe je die ook kunt bijstellen. Maar ook als je bijvoorbeeld lid wordt van een sportschool dan is het verstandig om voor jezelf doelstellingen te hebben. Des te beter kan de begeleiding hierop inspelen.

Naarmate je kennis toeneemt over sport en trainingsleer wordt het steeds makkelijker je doelstellingen te definiëren maar ook aan te passen. Wat het meest belangrijk is is dat doelstellingen op zich geen heilig moeten zijn. Het kan zijn dat je je doelstellingen moet bijstellen. Begrijpelijk dat dit voor een wedstrijdsporter anders ligt dan voor iemand die niet competitief sport. Doelstellingen formuleren in sport is ook iets waarbij je door de tijd moet leren. Het gaat ook om zo veel factoren, maar enig systeem kan heel erg helpen tot een goede doelstelling te komen.

Terugkoppelingsproces

Het maken van doelstellingen is een, het bereiken van deze doelstellingen is twee. Juist door het maken van doelstellingen en het testen of je deze bereikt hebt is een ontzettend leerzaam proces. Door het testen of je deze doelstellingen daadwerkelijk bereikt heb leer je hoe jouw lichaam op een specifieke training reageert. Natuurlijk is het zo dat er veel algemene dingen van een bepaald soort training gezegd kunnen worden, hoe jouw lichaam reageert op een bepaalde soort training blijft toch ook iets persoonlijks. Iedereen zijn talenten zijn nu eenmaal anders verdeeld. Dus door doelstellingen te maken en het resultaat ook te testen is een ontzettend leerzame methode om jezelf en je eigen talenten binnen een tak van sport leren te kennen.

Daarbij komt nog dat je steeds beter leert in te schatten wat bepaalde trainingen met jouw doen waardoor je in de toekomst steeds betere doelstellingen kan formuleren. Hierdoor wordt je training steeds beter en afgewogen naar jouw persoonlijke situatie.